SAHNE İSTANBUL Satış Politikaları ve Satış Sözleşmesi

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 3 üncü maddesi ve diğer mevzuatın ilgili hükümleri uyarınca,SAHNE İSTANBUL ile ilgili tanıtıcı bilgilerin tümü, sitemizin “Hakkımızda” başlıklı bölümünde ve ayrıca Ön Bilgilendirme Metninde güncel şekilde yer almaktadır. SAHNE İSTANBUL olarak hedefimiz; katılmayı düşündüğünüz etkinliğin biletini en kısa sürede, en kolay şekilde satın almanızı sağlamaktır. Aşağıdaki Satış Politikamızı ve Satış Sözleşmemizi, sizi memnun kılacak ve SAHNE İSTANBULi satın alım süreci konusunda sizi bilgilendirecek şekilde tasarladık. Belirtiriz ki, internet sitesinden yapılan satışlar, mesafeli satış düzenlemelerine bağlı olup, Taraflar arasındaki sözleşme şartları mesafeli satış sözleşmesindeki kurallar dahilinde belirlenmektedir. Şirketimiz, sözleşmenin kurulmasından önce, satış sözleşmesi hükümlerini ve de ön bilgilendirme metnini mevzuat hükümleri doğrultusunda sizler ile paylaştığından, siparişinizi onaylamadan ve bilet satın almadan önce Satış Sözleşmesini okumanızı tavsiye ederiz. Satış Politikası ve Sözleşmemiz, Kullanım Koşullarımızın da bir bölümünü oluşturur. Siparişinizi onaylayarak ve/veya web sitemizden bilet alım işlemlerini gerçekleştirerek, Ön Bilgilendirme Metnini, Kullanım Koşullarını, Satış Politikası ve Sözleşme hükümlerini ve Gizlilik Beyanını okuduğunuzu, anladığınızı ve içeriklerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı belirtir, satış politikası ve/veya sözleşme hükümlerinin aksine bir talebinizin ya da şikayetinizin-çekincenizin olması durumunda, herhangi bir bilet alım işlemi gerçekleştirmeden ve siparişinizi onaylamadan önce, Yardım sayfasını ziyaret etmenizi ve/veya bizimle sitemizde belirtilen iletişim numaralarından iletişime geçmenizi öneririz. Sitemizden bilet satın alarak ve siparişinizi onaylayarak, tarafınıza önceden iletilen işbu Sözleşme hükümlerine bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılacağınızı önemle vurgularız. Dolayısı ile sitemizden bilet satın aldığınızda, etkinlik biletleri ile ilgili tüm sürece, prosedürlere ve işlemlere aşağıda yer alan Sözleşme hükümlerinin aynen uygulanacağını önemle belirtiriz.

Bilet satın alma işlemi ayrıca aşağıdaki hükümlere tabidir: (i) etkinlik için uygulanacağı açıklanan ve duyurulan özel hüküm ve koşullara, (ii) Etkinlik organizatörünün (organizatörlerinin) belirlediği ve açıkladığı ve/veya etkinliğin açıklanan diğer tüm hüküm ve koşullarına; ve (iii) etkinlik organizatörü tarafından açıklanmış ise etkinlik mekan hüküm ve koşullarına (giriş koşulları dahil). Dolayısı ile, bilet satın alma işlemini yapmak suretiyle, etkinlik için belirlenen ve duyurulan tüm hüküm ve koşullara ve Sözleşme hükümlerine aynen riayet edeceğinizi kabul etmiş olmaktasınız. Şayet, etkinliğin belirlenen ve açıklanan hüküm ve koşullarından herhangi birini kabul etmiyorsanız veya bu koşullardan herhangi birine riayet edemiyorsanız ve/veya edemeyeceksiniz, bilet satın alma işlemini yapmamalısınız. Aksi durumda, bilet satın almış olsanız dahi etkinlik mekanına ve/veya etkinliğe alınmamanızdan ya da etkinlik mekanından çıkarılmanızdan dolayı Şirketimizin herhangi bir sorumluluğu olmayacağını, bilet bedeli de dahil olmak üzere Şirketimizin herhangi bir ödeme yükümü oluşmayacağını önemle belirtiriz. Ayrıca, Ön Bilgilendirme Metni ile de önceden bilgilendirildiğiniz gibi, siparişinizi onaylayarak; bileti satın almadan önce; a) firmamız ile ilgili gerekli tüm bilgileri ve iletişim adreslerini b) satın aldığınız bilete ve hizmete ilişkin tüm özellikleri ve ayrıca tüm vergiler dahil toplam bilet/hizmet fiyatını ve varsa tüm ek masrafları c) Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgileri ve şikayetlere ilişkin sözleşmede düzenlenen çözüm yöntemlerini d) uyuşmazlık konusunda başvurularınızı Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceğinize dair sözleşmesel bilgileri e) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesine istinaden cayma hakkınızın olmadığını ve neticeten sözleşmede düzenlenen tüm hükümleri bildiğinizi yazılı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Siparişlerinizi onaylamadan ve bileti satın almadan önce, mevzuat kapsamında gerekli ön bilgilendirme yükümünün yerine getirilerek sizlerin bilgilendirildiğini, sizlerden onayınız kapsamında, yazılı şekilde ön bilgilendirme onayı alındığını ve ön bilgilendirme onayının işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu da ayrıca ve önemle vurgularız. İlaveten, işbu sözleşme ve ön onayınız ile “bilet satın alma siparişinizin onaylanması durumunda ödeme yükümlülüğü altına gireceğiniz” konusunda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğinizi de önemle bilmenizi isteriz.

Etkinlik Bileti Alım/ Satımı ile İlgili Şart ve Koşullar/ Sözleşme Hükümleri:

1. SAHNE İSTANBUL, yetkili bilet satış acentesi olarak, biletini satın aldığınız etkinliği düzenleyen “organizatör, etkinlik mekanı, kulüp veya tiyatroların” (Bundan böyle her biri “Etkinlik Organizatörü” diye anılacaktır) etkinlik biletlerinin satış ve dağıtımına aracılık etmekte olup, bilet başına hizmet bedeli alır, ancak, etkinlik içeriğini, bilet fiyatlarını veya oturma yerlerini belirleme konusunda hak ve yetkiye sahip değildir. SAHNE İSTANBUL etkinlikler kapsamında ve/veya etkinliklerin içeriğine dair hiçbir hak ve yetkisi ve dolayısı ile sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirketimiz, etkinlik organizatörleri adına ya da hesabına hareket etmemekte, organizatörler ile her ne nam adı altında olursa olsun herhangi bir bayilik, distribütörlük, temsilcilik, alt bayilik vs kapsamında da herhangi bir hukuki/ticari ilişkisi bulunmamaktadır. Bileti satın alan kişi, satın aldığı bileti hiçbir ticari amaç gütmeksizin, münhasıran şahsi kullanımı için satın aldığını, Etkinlik Organizatörü veya temsilcileri tarafından açıkça yazılı izin verilmesi haricinde, bileti, hiçbir ticari iş veya başkaca bir faaliyet için kullanmayacağını beyan ve taahhüt eder. Örnek vermek gerekirse, satın alınan bilet, üçüncü kişilere her ne şekilde olursa olsun satılamaz, biletin ilave ücretle ya da başka şekilde satışı teklif edilemez; satın alınan bilet, reklam, yarışma ve çekilişler de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere promosyon veya diğer ticari amaçlarla ya da yasa dışı şekilde kullanılamaz.

2. SAHNE İSTANBUL etkinliklere ve içeriklerine dair hiçbir bilgisi, katkısı ya da dahli söz konusu olmamaktadır. Etkinlikler için kişi başı maksimum bilet adedini ve fiyatları Etkinlik Organizatör’ü belirler. Satın alınabilecek bilet adedi, etkinlik sayfasında Lütfen Not Edin bölümünde ve satın almanın ilk aşamasında belirtilir. Bu uygulamanın amacı haksız bilet alımlarının önüne geçmektir. Bilet alımları, bazı etkinliklerde kişi başına ve/veya kredi kartı başına, bazılarında ise hane başına sınırlandırılabilir. Bu kuralın herhangi bir şekilde ihlal edildiğini tespit edersek, bilet alımı ister birden fazla kart kullanılarak, isterse de aynı hanenin üyelerinin kart kullanımları ile gerçekleştirilsin, SAHNE İSTANBUL, belirttiği adet sınırı üzerinde satın alınan biletleri, önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar. Otomatik vasıtaların kullanımı suretiyle bilet satın alınması, kesinlikle yasaktır.

3. Biletler, genellikle internet, çağrı merkezi, perakende satış noktaları gibi çeşitli dağıtım noktaları aracılığıyla satılır. Tüm satış kanalları aynı biletleme havuzuna eriştiğinden popüler etkinliklerde biletler hızlı bir şekilde tükenebilir. Bazı durumlarda etkinlikten önce Etkinlik Organizatörü’nün kararı ile ilave bilet satışa çıkarılabilir ancak bu kapasite veya bilet mevcudiyeti konusunda herhangi bir kontrol gücüne sahip bulunmamakla birlikte bu kapsamda herhangi bir garanti de veremeyeceğimizi belirtiriz. Ayrıca, bazı etkinliklerde etkinlik organizatörleri bilet fiyatlarını sonradan güncelleyebilir, bu kapsamda bilet fiyatında artış ya da indirim yapabilir, ek kampanyalar düzenleyebilir ya da etkinliği ücretsiz bir etkinlik şekline de dönüştürebilir. Bu gibi durumlardaSAHNE İSTANBUL herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, etkinlik fiyatlarını etkinlik organizatörünün belirlediğini yineleriz.

4. Satın aldığınız biletleriniz için teslimat şekli olarak “kurye” seçeneğini seçerseniz, teslimatta sorun yaşamamak için adres ve teslimatı alacak kişinin bilgilerinin doğru olduğundan emin olunuz.Kurye bedeli, ön bilgilendirme aşamasında ve satın alma işlemi sırasında “kurye/kargo bedeli” açıklaması altında bilgilendirilmeniz kaydı ile kredi kartınızdan tahsil edilir bu nedenle kuryeye/kargoya herhangi bir ödeme yapmayınız. Teslimat bölgeleri haricinde bir adres vermeniz durumunda teslimat yapılamamaktadır. Teslimat sırasında Mail Order talep Formu veya Teslimat Formu imzalatılabilir.

5. Biletlerinizin kontrol ve muhafaza yükümlüğü size aittir. Biletlerin, doğrudan güneş ışığı veya ısı nedeniyle zarar görerek kullanılmaz hale gelebileceğini unutmayın ve onları güvenli bir yerde saklayın. Kaybolan, çalınan ya da herhangi bir şekilde tahrip olan biletlerden dolayı Biletix hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu durumda, sizlere yeni bir bilet verilemeyeceğini ve/veya bilet değişimi yapılamayacağını unutmayın.

6. Etkinlik Organizatörü çeşitli sebeplerle etkinlikleri iptal edebilir veya tarihlerini değiştirebilir. Bu durumda uygulanacak prosedürü organizatör belirler ve duyurur. Etkinliğin iptal edilmesinden ve/veya etkinlik tarihinin değiştirilmesinden Biletix sorumlu olmayıp, Organizatör sorumludur. Bir etkinliğin iptal edilmesi veya tarihinin değiştirilmesi durumunda Etkinlik Organizatörü’nden gerekli yetkiyi almamız şartına bağlı olarak bilet hamillerini söz konusu iptalden veya değişiklikten haberdar etmek için makul gayreti göstereceğiz.Etkinliğin iptali ya da ertelenmesi durumunda, aracı hizmet sağlayıcı olarak, bu durumu öğrendiğimiz tarihten itibaren üç gün içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile sizleri bilgilendireceğiz. Dolayısı ile satın aldığınız etkinlik bileti ile ilgili olası güncellemelerden haberdar olabilmeniz için tarafımıza bildirdiğiniz iletişim bilgilerinin güncel ve doğru olduğundan ve de mesajlarınızın çöp kutusuna (SPAMA) taşınmadığından lütfen emin olunuz.

7. Etkinliğin iptali ve/veya ertelenmesi haricinde, tüm bilet satışları kesindir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “cayma hakkının istisnaları” başlığını taşıyan 15 inci maddesinin (g) bendi uyarınca belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler, cayma hakkının istisnaları arasına giren sözleşmelerden olduğundan, satın aldığınız etkinlik biletlerine dair cayma hakkınız bulunmamaktadır. Satılan biletlerin herhangi bir şekilde kaybolması, çalınması, hasar görmesi ya da imha olması durumunda, bilet değiştirme/yeni bilet basma ya da para iadesi yapılmaz. Etkinliğin iptal edilmesi haricinde, satılan biletler, satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz. Ancak, bilet sahibinin tarihi değiştirilmiş etkinliğe katılmasının mümkün olmadığı hallerde iade prosedürlerine riayet edilmesi kaydı ile bilet hamillerine ücret iadesi yapılabilir. Ücret iade tutarları, satın alınan biletin üzerinde yazılı ücret iadesi ile sınırlı olup, sair başkaca bir bedelin talebi mümkün değildir. Bununla birlikte, etkinliğin iptali veya ertelenmesi durumunda, Etkinlik Organizatörü geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilme hakkına sahip olduğu gibi, programda değişiklik yapma hakkına da sahiptir. Geri ödemeler konusunda organizatörün belirlediği son iade talebi tarihlerine ve diğer talimatlara uyulması ve tarafımıza bildirdiğiniz iletişim bilgilerine bu konuda gönderdiğimiz bilgilendirmelerin okunması/ kontrolü sizin sorumluluğunuzdadır. Organizatör tarafından belirlenen iade tarihleri dışında bilet ve/veya bedel iadesi yapılamaz. Bu kapsamda Biletix hiçbir sorumluluk üstlenmez. İptal edilen veya değişiklik yapılan etkinliklerle ilgili daha fazla bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz.

8. Biletler ve/veya bilet satın alma hüküm ve koşulları, Sözleşme hükümlerine ek olarak, mekanın ve etkinliğin Organizatörünün belirlenen ve duyurulan kuralları uyarınca da düzenlenir. Bu Kurallar ve Düzenlemelerden herhangi birinin ihlali veya hasara, rahatsızlığa veya yaralanmaya/mevzuat hükümlerinin ihlaline neden olabilecek kabul edilemez herhangi bir davranış (kamu güvenliği nedenleri veya Covid 19’un yayılmasıyla mücadele için alınan önlemlere uyulmaması dahil) mekana veya Etkinlik organizatörüne sizi mekandan çıkarma yetkisi verir ve para iadesi alma hakkınız olmaz. Bu durumda Şirketimizin herhangi bir sorumluluğu olmayacağını, bilet bedeli de dahil olmak üzere Şirketimizin herhangi bir ödeme yükümü oluşmayacağını önemle belirtiriz.   Mekanda, kamu güvenliğini sağlamak amacıyla zaman zaman güvenlik araması yapılabilir. Ayrıca, bazı organizatörler, ilgili mevzuat hükümlerinin tatbiki amacıyla, güvenlik gerekçesi ile ya da başkaca nedenlere istinaden, muhtelif kişisel bilgileri bulunmayan müşterilere bilet satışı yapılmasını reddetme hakkına sahiptir. Zira, etkinlik mekanına girecek kişilerin kimlik bilgilerinin etkinlik organizatöründe bulunması, başta güvenliğin sağlanması amacıyla bazı etkinlik organizatörleri için gerekli bir bilgi mahiyetinde olabilmektedir. Bu gibi durumlar, ilgili etkinlik bileti satışından önce bilgilendirilir. Dolayısı ile bu gibi durumlarda kişisel bilgilerinizin etkinlik organizatörü ile paylaşılmasını istemez iseniz, etkinlik organizatörünün size bilet satışı yapılmasını reddetme hakkı bulunduğundan, siparişi tamamlamadan ve bileti satın almadan önce, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Beyanını” ve kişisel verilerle ilgili açıklamaları dikkatlice okumanız gerekmektedir. Bu gibi özel durumlarda, Kişisel bilgilerinizi etkinlik organizatörü ile paylaşmak istemeyişiniz nedeni ile, size bilet satışı yapılamayacak olması durumunda, bu durumdan Biletix sorumlu olmayacaktır.

9. Etkinlik mekanına giriş ve çıkışlar, Etkinlik Organizatörü’nün ve etkinlik mekanının belirlediği kural ve düzenlemelere bağlı olarak yapılır. Genel olarak bilet kontrolünden sonra dışarı çıkarsanız yeniden etkinlik mekanına giriş yapamazsınız. Etkinliğe geç kalırsanız, Etkinlik Organizatörü’nün belirlediği kural ve düzenlemelere bağlı olarak içeri hiç alınmayabilir ya da etkinlik mekanına geç alınabilirsiniz ve bu kurallar organizatöre göre farklılık gösterebilir. Geç kalanların içeriye alınması konusunda Biletix hiçbir garanti veremez ve hiçbir şekilde sorumlu değildir. Keza, etkinlik mekanına girmek için Etkinlik Organizatörü ve/veya etkinlik mekanı tarafından belirlenen ve sizlere önceden duyurulan özel kural ve düzenlemeler var ise, bu kurallara uyulmasının gerekli olduğunu, aksi durumda mekana alınmayabileceğinizi ve bilet iadesi yapılmayacağını da lütfen unutmayınız. Dolayısı ile her bir bilet satım aşamasında, etkinlikle ilgili olarak varsa Lütfen Not Ediniz ile ilgili kurallara da bakmak sureti ile etkinlik biletini satın alınız. Lütfen Not Ediniz Bölümündeki şartları sağlayamayacaksınız, siparişinizi onaylamayınız.

10. Fotoğraf makinesi, cep telefonu veya kayıt ekipmanlarının kullanımı Etkinlik Organizatörünün belirlediği kural ve düzenlemelere bağlıdır. Bu nedenle fotoğraf makinesi veya diğer kayıt ekipmanlarının, lazer kalemi ve cep telefonlarının etkinlik mekanına sokulması yasaklanabilir.

11. Etkinlik Organizatörü, engellilere kılavuzluk eden köpekler haricinde, hayvanların etkinlik sahasına sokulmasını yasaklayabilir.

12. Etkinlik Organizatörü, müşterilerin dışarıdan getirdiği yiyecek ve içeceklerin mekana sokulmasını yasaklayabilir. Etkinlik mekanında satılan yiyecek ve içeceklerden SAHNE İSTANBUL sorumlu değildir.

13. Etkinlik mekanı, Etkinlik Organizatörü ve SAHNE İSTANBUL, müşterilerin şahsi eşyalarıyla ilgili hiçbir sorumluluğu üstlenmez. Bu yüzden etkinlik mekanında tüm eşyalarınızdan bizatihi sorumlu olduğunuzu lütfen unutmayınız.

14. Bilet hamili, sadece bilet üzerinde yazılı kıymeti haiz bir adet yer üzerinde hak sahibi olup, etkinlik mekanı veya Etkinlik Organizatörü, bilet sahibine, bilet üzerinde belirtilen yerden farklı bir yer verme hakkını saklı tutar. Bu durumdan yalnızca Organizatör sorumlu olup, SAHNE İSTANBUL sorumlu değildir.

15. SAHNE İSTANBUL, bilet üzerinde yazılı bedel ve ilgili hizmet bedeli dışında, biletlere/ bilet satışlarına ve/veya etkinliklere/ etkinlik içeriklerine ilişkin olarak başkaca hiçbir yükümlülük, taahhüt ve sorumluluk altında değildir. Dolayısı ile herhangi bir gerekçe ile SAHNE İSTANBUL bu tutarlar haricinde, yol gideri, konaklama gideri, otopark-benzin-geçiş gideri vb her ne nam adı altında olursa olsun başkaca herhangi bir bedel talep edemeyeceğinizi önceden kabul ve taahhüt etmektesiniz. Siz, SAHNE İSTANBUL sorumluluğunun bu madde ile sınırlı olduğunu ve her ne nam adı altında olursa olsun, işbu maddedeki sorumluluk limiti dışında,SAHNE İSTANBUL sorumlu kabul etmeyeceğinizi önceden kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

16. Bilet satın alma işlemiyle ilgili bilgi almak isterseniz, işleminizi tamamlarken size verdiğimiz referans numarası ile Müşteri Hizmetleri’ni arayabilirsiniz.

17. Web sitemiz Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır. Metinler arasında herhangi bir farklılık ve/veya çelişki olması halinde Türkçe metin esas alınır.

18. Sözleşme kapsamındaki ticari elektronik iletiler, önceden onaylarınız alınmak kaydıyla sizlere gönderilebilir. Sözleşme kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesini istemez iseniz, “elektronik ileti gönderilmesi” bölümündeki onay işaretini kaldırmanız gerektiğini hatırlatırız. Ayrıca, dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilme hakkına da sahipsiniz. Buna karşın, kendinizle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermeniz hâlinde, temin edilen hizmetlere ilişkin değişikliklere ve/veya kullanıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmayacağını da belirtiriz. Ayrıca, hizmetin sağlanması sırasında, bu tür haberleşmenin yapılacağına dair sizlerin bilgilendirilerek ve size reddetme imkânı sağlanarak iletişim bilgilerinizin edinilmiş olması hâlinde, önceden izniniz alınmaksızın aynı veya benzer hizmetlerle ilgili pazarlama, tanıtım ve/veya değişiklik hizmetleri için haberleşme yapılabilmesi de hukuken mümkündür. Bununla birlikte, bu tür haberleşme yapılmasını reddetme ve bu kapsamda verdiğiniz izinleri geri alma hakkınız saklıdır ve bu talebinizin tarafımıza her türlü yolla iletilmesi yeterlidir.

19. İşbu sözleşme metni, sözleşmenin kurulmasından sonra, SAHNE İSTANBUL dataları tarafından saklanmakta olup, bu sözleşmeye, revize tarihleri itibariyle sitemizin “Politikalarımız” bölümünden kolayca erişebilirsiniz. Dilerseniz, sözleşmenin çıktısını almak suretiyle, fiziki kopyasına da kolayca erişebilirsiniz. Dolayısı ile sözleşme hükümlerinin ve genel işlem şartlarının sizler tarafından kolayca sağlanmasına ve saklanmasına imkan sağlandığını bilmenizi isteriz. Sözleşmeye erişiminiz, sitemize erişimin sağlanması ile doğru orantılı olacak şekilde devam edecektir.

20. Sitemizin kullanımına ve işbu sözleşmeye dair gizlilik kuralları, “Politikalarımız” bölümünde “Gizlilik Beyanı” kısmında detaylı şekilde belirtilmiştir. Bu kapsamda, Gizlilik Beyanı hükümlerini dikkatlice okumanızı, incelemenizi ve farklı talepleriniz var ise tarafımıza bildirmeniz gerekeceğini bilgilerinize sunarız. Gizlilik Beyanı, işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, Sözleşme ile birlikte aynen uygulanacak ve hüküm ifade edecektir. Dolayısı ile işbu Sözleşmeyi ve/veya siparişi onaylayarak, Gizlilik Beyanı hükümlerini de kabul etmiş sayılacağınızı önemle belirtiriz.

21. Siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceğiniz toplam bedel de dâhil olmak üzere, sözleşmenin tüm şartları sizler tarafından açıkça görülmektedir. Ayrıca, satın aldığınız hizmete dair tüm detaylar da siparişi onaylamadan önce tarafınıza bildirilmiş olmaktadır. Dolayısı ile bileti satın alarak ve siparişi onaylayarak, işbu sözleşme hükümlerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı ve Sözleşme hükümleri ile bağlı olacağınızı yineler, siparişi onaylamadan önce tüm sözleşme hükümlerini dikkatlice incelemeniz gerektiğini bir kez daha hatırlatırız.

22. SAHNE İSTANBUL, sizlerle ilgili elde edilen kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur. Ayrıca, kişisel verilerinizin sizlerin onayı olmaksızın, üçüncü kişilere iletilemeyeceği ve sizlere bildirilen amaçlar dışında başka amaçlarla kullanılamayacağını da belirtiriz. Ayrıca, kişisel verilerinizin muhafazasına ve kullanımına dair detaylı bilgilerin tümüne, Sitemizin, “Politikalarımız” bölümünde yer alan “Gizlilik Beyanı” ve “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme” bölümünden ulaşabileceğinizi belirtir, Gizlilik Beyan’ının işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu yineleriz.

23. Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabidir. SAHNE İSTANBUL; biletinizi satın almadan önce sözleşme hükümleri ve içeriği konusunda, tüm tüketicileri önceden bilgilendirmiş ve ön bilgilendirme yükümünü yerine getirmiş olup, bileti satın alarak ve siparişi onaylayarak, işbu sözleşmenin düzenlemeleri ve satın aldığınız hizmet hakkında tarafınıza ön bilgilendirme yapıldığını da kabul etmiş sayılacağınızı ve bu maddenin yazılı delil vasfında ispat vasıtası olduğunu da belirtiriz. İşbu Sözleşmeden ve/veya hizmet ya da bilet satın alma işlemlerinden dolayı herhangi bir ihtilafın doğması durumunda, uyuşmazlığı öncelikle sulhen gidermeye çalışmak temel hedefimizdir. Buna karşın, sulh ile çözülemeyen durumlarda, sitemizden bilet satın alan siz tüketicilerin, olası sorunlarını ilgili mevzuatta yayımlanan parasal sınırlar çerçevesinde Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemelerine götürebileceğini bilmenizi isteriz.